Terapihundar

En terapihund ska inte förväxlas med en assistanshund. En assistanshund tilldelas till en person med en funktionsnedsättning (till exempel någon som är blind) och arbetar sedan endast för den personen under sin levnad, medan en terapihund tillsammans med sin förare arbetar för en mängd olika människor med olika funktionsnedsättningar. Det är till exempel vanligt att terapihundar besöker sjukhus, vårdhem, fängelser eller psykiatriska institutioner, för att förbättra livskvaliteten för de som är inlagda där. Det kan handla om att hundarna ska öka en patients motivation eller allmänna välbefinnande, och en terapihund är mångsidig såtillvida att de kan arbeta med fysisk såväl som psykisk, social och kognitiv träning. Utbildningen för en assistanshund och en terapihund ser därför av naturliga skäl mycket olika ut. Bara ett exempel på de krav som finns på en terapihund, som inte finns på en assistanshund, är att terapihunden måste tåla att helt främmande människor klappar dem och kelar med dem. Vilken hundras som helst kan bli en terapihund, förutsatt att den kan leva upp till de fysiska krav som ställs, men golden retrievers är särskilt populära eftersom de är en lugn och snäll ras som är naturligt vänligt inställd till främmande människor.Therapiehund

En särskild kategori av terapihundar är så kallade habiliteringshundar, som används för personer med autismspektrumtillstånd. En habiliteringshund och dess förare genomgår ytterligare utbildningar och kontroller jämfört med en terapihund, och det krävs att föraren har tidigare kunskap om eller erfarenhet av autism. Föraren och hunden arbetar tillsammans som ett slags pedagogsikt verktyg när personer med autism ska lära sig språk och uttal, utföra motorikövningar och gå i skolan. Det är vanligt att de besöker skolor, särskilda boenden och daglig verksamhet.

En annan specialisering är så kallade traumahundar, där namnet förklarar vad deras jobb går ut på: de är särskilt utbildade för att motivera och stödja människor som har genomgått ett trauma.

Något annat som kan verka terapeutiskt för de med en mental funktionsnedsättning är enklare trädgårdsarbete, som att plantera och vattna växter. Om man har en familjemedlem med en mental funktionsnedsättning kan det därför vara en bra investering att bygga ett växthus på tomten – det kan bli något som alla samlas kring, om man inte har möjlighet att ha en hund.

pulse