Funktionsnedsättning och teknologi

funktionsnedsättning är väldigt vanligt och kan yttra sig på flera olika sätt. När man talar om nedsättning i funktionerna handlar det om psykologiska funktionsnedsättningar, sinnenas funktion eller kroppens funktioner. Vanliga handikapp är att ha problem med att röra på kroppen på grund av ledproblematik eller att ha problem med det kognitiva på grund av ADHD eller någon annan cerebral störning. En nedsättning kan vara en utmaning men behöver inte vara ett hinder, om man bara får rätt hjälp och kan anpassa sitt liv så att man ändå kan genomföra det man vill kunna göra.

Kreativitet föder lösningar

Tycker du om att vara kreativ och måla men har problem med händerna? Kanske strejkar din rygg när du vill stå upp vid ett staffli och måla. Eller så är det koncentrationen som tryter, även om du verkligen är intresserad av det du håller på med. Det finns många hjälpmedel som kan göra så att du får ny kraft och fokus i din kreativa utövning. Ett sätt att avlasta händerna är att inte utföra monotona rörelser för lång tid i sträck, eftersom det kan göra att lederna stelnar och gör ont. Om din rygg är problemet kan en hög pall vara till hjälp. Du kan också lära dig att teckna i ett datorprogram så att du samtidigt kan sitta bekvämt. Vid koncentrationssvårigheter hjälper viss medicin och framförallt att ta små pauser för att göra av med överskottsenergi. Vill du utveckla dina färdigheter ytterligare kan du söka dig till måleri stockholm för att få inspiration och prata med likasinnade.

Handicapped_Accessible_signInnovativa knep för framtiden

När det gäller funktionsnedsättningar finns det mycket forskning som visar att ny teknologi hjälper mot många vanliga och ovanliga problem. Teknologi kan innefatta många olika saker och behöver inte bara ha med datorer och IT att göra, utan kan tvärtom vara så basala saker som ett höj- och sänkbart bord eller möjligheten till att kunna arbeta utomhus. Det handlar kort och gott om tekniker, men alltså inte nödvändigtvis om vad vi idag kallar teknik. Poängen med de olika teknikerna är att ge dig med funktionsnedsättning olika tillvägagångssätt så att du kan nå det mål du har satt upp. När det gäller funktionsnedsättning har en framåtblickande strömning i samhället börjat kalla detta för “funktionsvariation” istället, för att understryka att det inte behöver handla om en nedsättning utan snarare röra sig om en variation – en avvikelse från normen, men därmed inte något onormalt. Vad som är ett hinder i vissa situationer kan vara en tillgång i andra.

pulse