Aktiviteter för funktionsnedsatta

Har du en nära vän eller familjemedlem som lider av en funktionsnedsättning eller bär du själv på en? Det är inget ovanligt, tvärtom är det rätt vanligt att ha problem med någon kroppsfunktion, något av våra fem sinnen eller vår kognitiva förmåga. För att kunna leva ett vanligt liv med en lätthanterlig vardag är det viktigt att den funktionsnedsatte får det stöd hen behöver. Det kan handla om att få extra tid vid prov i skolan eller att få färdtjänst för att enklare kunna ta sig runt i staden.

Olika problem, olika behov

Handicapped_Accessible_signDet kan vara svårt att prata om funktionshinder, inte bara för att ämnet kan vara känsligt utan även för att okunskapen är stor. Även om två personer råkar ha exakt samma funktionsnedsättning kan den yttra sig på helt olika sätt, det är nämligen många saker som spelar in när det gäller den egna kroppen och sinnet. För att ha en dräglig vardag är det viktigt att våga ta emot stöd om man behöver. Nu finns ett Nytt projekt samlar verksamhet för funktionsnedsatta så att fler ska få det stöd de behöver. Vet du någon som behöver lite hjälp eller är det kanske du själv? Hjälp finns.

 

pulse