Senaste inläggen

Paralympics

Paralympics

Fia Fjelddahl, tävlingsseglare från Lerum, representerade Sverige under Paralympics i Rio de Janeiro, Brasilien, som hölls mellan 7-16 september i år. Trots sin unga ålder på 17 år har hon redan flera mästerskap bakom sig: EM, SM och VM. Nu i Paralympics blev det dock ingen medalj. En av anledningarna […]

A group of disabled adult males are sitting and happily playing music together.

Aktiviteter för funktionsnedsatta

Har du en nära vän eller familjemedlem som lider av en funktionsnedsättning eller bär du själv på en? Det är inget ovanligt, tvärtom är det rätt vanligt att ha problem med någon kroppsfunktion, något av våra fem sinnen eller vår kognitiva förmåga. För att kunna leva ett vanligt liv med […]

Terapihundar

Terapihundar

En terapihund ska inte förväxlas med en assistanshund. En assistanshund tilldelas till en person med en funktionsnedsättning (till exempel någon som är blind) och arbetar sedan endast för den personen under sin levnad, medan en terapihund tillsammans med sin förare arbetar för en mängd olika människor med olika funktionsnedsättningar. Det […]

Accessibility computer icon

Funktionsnedsättning och teknologi

funktionsnedsättning är väldigt vanligt och kan yttra sig på flera olika sätt. När man talar om nedsättning i funktionerna handlar det om psykologiska funktionsnedsättningar, sinnenas funktion eller kroppens funktioner. Vanliga handikapp är att ha problem med att röra på kroppen på grund av ledproblematik eller att ha problem med det […]

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortas LSS, och är en lag som bland annat beskriver tio olika insatser som man som funktionshindrad kan ansöka om. Syftet med lagen är att kommuner och landsting ska vara skyldiga att förse människor som lider av stora och omfattande funktionsnedsättningar med […]

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

För personer med en utvecklingsstörning, med autism, med andra neuropsykiatriska funktionshinder eller med en betydande och bestående hjärnskada finns något som kallas daglig verksamhet. Daglig verksamhet är tänkt som ett sätt för dessa personer, som oftast inte klarar av ett vanligt jobb, att få något meningsfullt och intressant att göra […]

Erytropoetisk protoporfyri

Erytropoetisk protoporfyri

Erytropoetisk protoporfyri, som förkortas EPP, är en mycket ovanlig sjukdom som gör att man blir extremt känslig för solljus. Efter bara några minuters exponering upplever den som lider av EPP en brännande och stickande smärta från huden som är mycket plågsam. Sjukdomen är ärftlig, och beräknas drabba mellan 2 och […]

Disabled woman painted with pencils in a book

Funktionsnedsättning

Ordet handikapp används i regel synonymt med ordet funktionsnedsättning. Fast det är för det första inte korrekt och för det andra överensstämmer det inte med det rekommenderade och officiella språkbruket.   Svenska socialstyrelsens terminologiråd På grund av att det förekom en grad av oklarhet beträffande termerna funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp […]

Handicapped person at work

Funktionsnedsatt person i arbete

Trots att Sverige antog Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 13 november 2008, vilken trädde i kraft den 14 januari 2009, verkar det fortfarande förekomma problem för personer med olika funktionsnedsättningar att få anställning på arbetsmarknaden.   Lojalitet mot arbetsgivaren Vanligtvis är personer med funktionsnedsättning starkt motiverade att […]

Konventionen om rättigheter…

Konventionen om rättigheter…

Den 13 december antogs Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, av FN:s generalförsamling. I vår tid kan man tycka att det egentligen borde vara tillräckligt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling 1948. Den torde ju även inkludera personer med funktionsnedsättning. Uppenbarligen räckte den […]

pulse